Thủ tục xuất khẩu khoáng sản gồm những gì?

Để được xuất khẩu khoáng sản là không hề đơn giản, doanh nghiệp muốn xuất khẩu loại hàng hóa này phải đáp ứng các thủ tục xuất khẩu khoáng sản bắt buộc theo quy định của nhà nước theo luật Doanh nghiệp tại việt nam, song song với đó bạn cần đảm bảo có các điều kiện mà quy định Luật Thương mại đã đề ra thì mới được phép xuất khẩu khoáng sản.

thủ tục xuất khẩu khoáng sản
Thủ tục xuất khẩu khoáng sản gồm những gì?

Khoáng sản xuất khẩu cần đáp ứng các điều kiện gì?

Khoáng sản xuất khẩu cần phải đáp ứng được với các điều kiện khắt khe như

  • Khoáng sản được chế biến cũng như khai thác từ các khu mỏ có giấy phép hoạt động còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Khoáng sản nhập khẩu cần có xác nhận của bên Hải quan cửa khẩu nhập khẩu trình bày rõ ràng tại tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu
  • Tiêu chuẩn của khoáng sản không được thấp hơn theo như quy định của thông tư 41/2012/TT-BCT
  • Với khoáng sản với yêu cầu đã trải qua quá trình chế biến và phải đảm bảo có trong danh mục của phụ lục thông tư 41/2012/TT-BCT được ban hành bởi Bộ Công thương
thủ tục xuất khẩu khoáng sản
Doanh nghiệp cần nắm rõ các thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Các thủ tục xuất khẩu khoáng sản cần thiết

Để thực hiện các thủ tục xuất khẩu khoáng sản, doanh nghiệp phải cùng với bộ phận Hải quan lấy mẫu phân tích đối với từng lô hàng xuất khẩu để làm cơ sở đánh giá chất lượng. Việc phân tích mẫu phải được tiến hành tại cơ sở đáp ứng đủ tiêu chuẩn VILAS.

Giấy tờ để làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản cần phải có đó là:

Thông tin phân thích mẫu: Trong tờ thông tin này cần phải có xác nhận về chất lượng và tiêu chuẩn của lô hàng sắp xuất khẩu.

Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu nếu là nhập khẩu

Hồ sơ chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô khoáng sản. Đối với bộ hồ sơ sẽ cần đảm bảo những thong tin cụ thể sau:

  • Khi bạn là một doanh nghiệp khai thác khoáng sản , thì bạn có giấy phép khai thác hay giấy phép khi thác tận thu vẫn còn hiệu lực.
  • Còn với công ty chế biến khoáng sản thì cần phải có giấy chứng nhận của nhà máy chế biến, hợp đồng mua bán và khai thác khoáng sản, cón đối với công ty sử dụng sản phẩm nhập khẩu thì cần phải có giấy tờ chứng minh nhập khẩu hợp lệ.

– Thông tin chấp nhận xuất khẩu (nếu có) quy định tại Điều 6 và Khoản 3 Điều 4 (sửa đổi) theo Thông tư 12/2016/TT-BCT

– Hồ sơ báo cáo xuất khẩu khoáng sản (bản sao) của doanh nghiệp kỳ trước đã gửi cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 (sửa đổi) theo Thông tư này, trừ đơn vị mới tiến hành xuất khẩu trong kỳ báo cáo.

– Các giấy tờ khác về xuất, nhập khẩu đúng theo quy định của pháp luật.

 

Tuy nhiên nếu như trong quá trình khai báo hải quan, làm thủ tục thông quan mà cơ quan hải quan có cơ sở và bằng chứng nghi ngờ lô hàng khoáng sản của bạn không đạt tiêu chuẩn về chất lượng thì vẫn có thể cho lo hàng hóa của bạn được thông quan. Tuy vậy, cơ quan hải quan cần phải tiến hành lập biên bản xử lý lấy mẫu để có thể kiểm tra lại.

Trên đây là những chia sẻ về những thủ tục xuất khẩu khoáng sản cơ bản, để thực hiện quá trình xuất khẩu khoáng sản thành công bạn cần đảm bảo thực hiện đúng quy trình cũng như đầy đủ thủ tục thông quan đúng pháp luật và quy định của nhà nước