Tag Archives: ấn phẩm du lịch

in brochure du lịch là in brochure cho ngành du lịch

Các yếu tố cần chú ý khi thiết kế in brochure du lịch Brochure là một ấn phẩm giới thiệu, quảng cáo cho sản phẩm hàng hóa cụ thể hay dịch vụ. Một lĩnh vực kinh doanh như du lịch cũng được các công ty ứng dụng hình thức quảng cáo này. in brochure du […]