Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc điền vào một biểu mẫu. Khi thực hiện những điều đó rên trang web của chúng tôi, khi cần, bạn có thể được yêu cầu nhập của bạn: tên, địa chỉ email hay địa chỉ email..

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau đây:

Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)

Để cải thiện trang web của chúng tôi (Chúng tôi liên tục phấn đấu để cải thiện dịch vụ website của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)

Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)

Để xử lý các giao dịch đơn hàng của bạn

Thông tin của bạn  sẽ không được bán, trao đổi, chia sẻ cho bất kỳ công ty nào khác đối với bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn, khác với mục đích rõ ràng của việc cung cấp các sản phẩm mua hoặc dịch vụ yêu cầu.

Lưu ý: Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn hủy bỏ đăng ký từ các lệnh hủy bỏ đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi bao gồm các chi tiết ở dưới cùng của mỗi email.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc nhập, gửi. 

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp ghi nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn, hiểu và lưu các sở thích của bạn cho lần trong tương lai và theo dõi các quảng cáo.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc chuyển giao ra bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, người trợ giúp chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc phục vụ các bạn, miễn là các bên thỏa thuận giữ bí mật thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là tuân thủ đúng pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi,

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được thay đổi để phù hợp với pháp luật hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này hoặc cập nhật ngày sửa đổi chính sách bảo mật.