Xuất khẩu khoáng sản cần những thủ tục hải quan gì?

Để dược xuất khẩu khoáng sản là không đơn giản để thực hiện và không phải ai cũng có thể làm việc này. Được phép xuất khẩu lại hình hàng hóa này chỉ khi bạn là một doanh nghiệp đã thành lập và đang hoạt động theo đúng quy định của nhà nước theo luật Doanh nghiệp tại việt nam, song song với đó bạn cần đảm bảo có các điều kiện mà quy định Luật Thương mại đã đề ra khi bạn thực hiện xuất khẩu khoáng sản.

LÀM SAO ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

Do đó bạn cần phải đáp ứng được với các điều kiện khắc khe đưới đây để được cấp phép xuất khẩu khoáng sản.

Với khoáng sản với yêu cầu đã trải qua quá trình chế biến và phải đảm bảo có trong danh mục của phụ lục thông tư 41/2012/TT-BCT được ban hành bởi Bộ Công thương

Tiêu chuẩn của khoáng sản không được thấp hơn theo như quy định của thông tư 41/2012/TT-BCT

Điều quan tiếp theo là túi giấy đảm bảo có nguồn gốc hợp pháp. Tham khảo dịch vụ hải quan uy tín tại đây

CÁC THỦ TỤC HẢI QUAN CẦN ĐỂ CÓ THỂ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN

Đối với công ty xuất khẩu thì cần phải thực hiện những quy định dưới đây:

Thông tin phân thích mẫu: Trong tờ thông tin này cần phải có xác nhận về chất lượng và tiêu chuẩn của lô hàng sắp xuất khẩu.
Hồ sơ chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô khoáng sản. Đối với bọ hồ sơ sẽ cần đảm bảo những thong tin cụ thể sau:
Khi bạn là một doanh nghiệp khai thác khoáng sản , thì bạn có giấy phép khai thác hay giấy phép khi thác tận thu vẫn còn hiệu lực.

Còn với công ty chế biến khoáng sản thì cần phải có giấy chứng nhận của nhà máy chế biến, hợp đồng mua bán và khai thác khoáng sản, cón đối với công ty sử dụng sản phẩm nhập khẩu thì cần phải có giấy tờ chứng minh nhập khẩu hợp lệ.

Còn khi hoạt động trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu khoáng sản thì phải có hợp đòng mua bán (có bản sao hóa đơn GTGT hay hợp đồng ủy thác); chứng từ chứng minh thu mua khoáng sản hợp lệ

Tuy nhiên nếu như trong quá trình khai báo thủ tục hải quan, thủ tục thông quan mà cơ quan hải quan có cơ sở và bằng chứng nghi ngờ lô hàng khoáng sản của bạn không đạt tiêu chuẩn về chất lượng thì vẫn có thể cho lo hàng hóa của bạn được thông quan. Tuy vậy, cơ quan hải quan cần phải tiến hành lập biên bản xử lý lấy mẫu để có thể kiểm tra lại.

Để thực hiện quá trình xuất khẩu khoáng sản bạn cần đảm bảo thực hiện đúng quy trình cũng như đầy đủ thủ tục thông quan đúng pháp luật và quy định của nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *